Cerca


Qui som

La pàgina doll.cat selecciona recursos bibliogràfics per als qui desitgen aprofundir en la fe i inclou continguts específics per a sacerdots. Fa especial atenció a la cultura catalana. Inclou documents, articles, i recensions de nous llibres.


En aquesta època de superabundància d'informació, oferim alguns texts d'interès i qualitat que ens han semblat adients per a la formació en diferents àmbits: teològic, litúrgic, pastoral, literari, etc. i tot d'acord amb el magisteri de l'Església.


A Doll.cat hi col·laboren professors i sacerdots de diferents bisbats, així com laics que estan interessats en els temes que s'exposen.Edició i continguts:

Salvador Gual
Josep Maria Viñolas


Adreça de contacte:

rajolinet@gmail.com

Administració:

Plaça de la Independència 2 -1er
17001 Girona
972 214 472